26 października uczniowie z klas I – IV uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego – w Olsztynku. Uczniowie mogli podziwiać zabudowania wiejskie z Warmii, Mazur i innych terenów. Pani przewodnik pokazała między innymi szkołę wiejską, karczmę, wozownię, kościół, młyn wodny, dzwonnicę, ziemianki, wiatraki i zagrodę mazurską. Opowiadała  też o zwierzętach gospodarskich, które ożywiają skansen. Zwiedzający mogą je obejrzeć z bliska i sfotografować. 

      Uczniowie mieli też okazję obejrzeć otwartą 23 października wystawę pt. „Historia Niepodległej w sztuce ludowej”. Obiekty prezentowane na wystawie dotyczyły ważnych wydarzeń historycznych lub postaci, które wpłynęły na losy kraju.

         Jedną z atrakcji wycieczki był udział  uczniów w warsztatach: „Malarstwo na szkle” i „Kaflarstwo”. Pod okiem prowadzących zajęcia, dzieci samodzielnie wykonały obrazki i medale, które zabrały do domu na pamiątkę.

         Wycieczkę zorganizowała p. Elżbieta Zielińska. Opiekunowie: p. Elżbieta Bojarska, p. Anna Szczepkowska, p. Iwona Chmielewska, p, Jolanta Radzymińska, p. Stanisław Kazimierski.

                                                                                           Przygotowała: Jolanta Radzymińska