Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Prosimy rodziców o dokonywanie wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę (Gmina Janowiec Kościelny), a nie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pełna informacja znajduje się w zakładce „Dla rodzica”.

Dyrektor

Marianna Zakrzewska

Zniszczone podręczniki – informacja dla rodziców