Biblioteka szkolna dysponuje bardzo bogatym  księgozbiorem, który na bieżąco wzbogacany jest o nowe pozycje. Oprócz książek znajdują się różne czasopisma, z których korzystają  uczniowie i nauczyciele w czytelni.
          Uczniowie z klas I-III chętnie zaglądają do „Świerszczyka”. Ten dwutygodnik zawiera teksty i ilustracje najlepszych polskich autorów. „Świerszczyk” uczy kojarzenia faktów, porównywania i wnioskowania, rozwijania myślenia przyczynowo-skutkowego, kształtowania nawyku uważnego czytania. To kompetencje niezbędne na każdym etapie edukacji i na każdym etapie życia.
Kumpel” to miesięcznik edukacyjny dla uczniów z  klas I-III, którzy uwielbiają poznawać świat.„Victor Junior” to czasopismo młodzieżowe ukazujące się co dwa tygodnie. Przeznaczone jest głównie dla uczniów klas IV – VI, chociaż często zaglądają do niego starsi i młodsi uczniowie.
Dla uczniów klas VII – VIII i gimnazjum w bibliotece  znajduje się „Victor Gimnazjalista”. Jest  to dwutygodnik edukacyjny, przeznaczony dla uczniów gimnazjum. W każdym numerze czasopisma zamieszczane są: omówienia lektur i prac pisemnych z języka polskiego,  odpowiedzi na nurtujące współczesną młodzież pytania,  konkursy, zabawy, quizy,  testy wraz z omówieniem zadań i wskazówkami pomocnymi w nauce oraz informacje na temat dalszego kształcenia.
Uczniowie gimnazjum chętnie także sięgają po miesięcznik naukowo-techniczny „Młody Technik”.
           Są też czasopisma dla nauczycieli:
–  „Polonistyka” – dwumiesięcznik  skierowany do nauczycieli polonistów, którzy dążą do poszerzania zakresu kompetencji w obszarach: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej. 
–  „Biblioteka w Szkole” – miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy. Można  tu znaleźć wszystko, czego potrzebuje biblioteka, bibliotekarz i inni nauczyciele.
– „Świetlica w Szkole” – praktyczny dwumiesięcznik dla nauczycieli wychowawców świetlicy. Zawiera scenariusze zajęć, gry i zabawy, scenariusze przedstawień, projekty plastyczne itp 
–  „Historia do Rzeczy” i  „W Sieci Historii” – to czasopisma o charakterze historycznym przeznaczone głównie dla nauczycieli historii.   
–  „Głos Pedagogiczny” – miesięcznik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Stanowi wsparcie w realizacji wymaganych prawem obowiązków oraz rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

                                                                                   Opracowała: Wiesława Górna