Na zaproszenie do naszej szkoły przybył ratownik medyczny  ZOZ w Nidzicy- Jarosław Wójcicki oraz strażak PSP w Nidzicy- Marcin Wesołowski. Nasi goście przeprowadzili  zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem spotkania było wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zajęcia  cieszyły się ogromnym zainteresowaniem  uczniów.

Przygotowała  Edyta Wesołowska

Galeria zdjęć

ppmed09