Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym rozpoczęła w tym roku realizację 2-letniego projektu w ramach Programu Erasmus+Szacunek dla naszego dziedzictwa”. Partnerami w projekcie są szkoły z Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W dniach 25 – 29 października 2018 roku nauczyciele naszej szkoły (p. P. Szczepkowski, p. S. Szczepkowska) wzięli udział w pierwszej wizycie roboczej. Spotkanie miało miejsce w miejscowości Laudio, w Hiszpanii.

Głównym celem wizyty było:

−        przedstawienie partnerów i strony internetowej projektu,

−        omówienie planu mobilności, podział zadań i odpowiedzialność partnerów,

−        omówienie komunikacji między partnerami, e-twinning,

−        przegląd działań projektowych i dat międzynarodowych spotkań projektowych,

−       omówienie kolejnych etapów oraz zadań projektu, wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk.

       W ramach spotkania nauczyciele z partnerskich krajów zwiedzili hiszpańską szkołę, spotkali się z uczniami i nauczycielami, dyrekcją szkoły a także z przedstawicielami władz lokalnych Laudio. Oprócz spotkań roboczych nauczyciele mieli możliwość poznania historii, tradycji miasta i regionu kraju Basków. Zwiedzili Bilbao z piękną starówką i Muzeum Guggenheima. Zobaczyli stolice regionu Victorię, gdzie zwiedzali gotycką Katedrę Najświętszej Marii Panny. Bardzo ciekawa okazała się również wizyta w dolinie solnej w miejscowości Anana, gdzie pozyskuje się sól już ponad 6 tysięcy lat.

       Następne wspólne spotkanie odbędzie się w lutym 2019 roku. Tym razem uczniów i nauczycieli z projektu będzie gościć szkoła z Grecji.

                                                                                               Piotr Szczepkowski– koordynator projektu