„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

papa1bJAN PAWEŁ II PATRONEM SZKOŁY

W dzisiejszych czasach, kiedy brak jest jasnych autorytetów, ludzi godnych naśladowania, w czasach, kiedy rodzina choruje, gdzie dzieci cierpią, Jan Paweł II jawi się jako wzór idealny do naśladowania. Jawi się jako Patron, który będzie umocnieniem i da odwagę w budowaniu przyszłości rodziny, państwa i świata, w którym powinny kierować takie wartości jak: prawda, zgoda, miłość i szacunek.  Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć, postępować.

Życie Jana Pawła II było świadectwem człowieka w pełni autentycznego, który nigdy nie krył swoich słabości, służąc każdemu człowiekowi, swoją siłą duchową do ostatnich chwil. Na przestrzeni lat, na każdym etapie swojego życia starał się być blisko wszystkich ludzi, nazywając ich swoimi braćmi i siostrami. Młodość duchowa, szerokie wykształcenie, cierpienia, których doświadczał w swoim życiu pozwoliły mu docierać do każdych grup wiekowych, zawodowych, kulturowych oraz znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Przez swoje prawdziwe świadectwo łączył pokolenia, łamał bariery religijne i wprowadzał pokój tam, gdzie panował reżim i wojna.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II szczególną uwagę poświęcał dzieciom i młodym pokoleniom, pokładając w nich nadzieję na przyszłość. Pokazał jak, stawać się coraz lepszym człowiekiem, by zdobywać wiedzę . Na pewno nie jest to łatwa droga, jednak Jan Paweł II  podejmował również trudne wyzwania i jako Patron będzie czuwał na tej drodze nad wszystkimi. To od niego uczyliśmy się , by:
„ nie ulegać słabościom,
nie dać się zwyciężyć złu,
poznawać sens pracy, która czyni człowieka lepszym i duchowo dojrzalszym”.