W ramach realizowanego w szkole projektu ” Czyste powietrze warunkiem zdrowia”, 8 października 2019 roku, uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej wzięli udział w żywej lekcji przyrody, która odbyła się w Rezerwacie przyrody ” Koniuszanka”, niedaleko Nidzicy.
W jego skład wchodzą dwa rezerwaty  przyrody nieożywionej: Koniuszanka I i Koniuszanka II. Rezerwat został utworzony w 1978 roku.
                Rezerwat Koniuszanka I utworzony został w celu zachowania i ochrony obszarów ze zjawiskiem sufozji obserwowanym na strumieniu Koniuszanka,  który zanika, by „wypłynąć” ponownie 2 km dalej. W rezerwacie można też zobaczyć 78 drzew o wymiarach pomnikowych. Obejrzeć  także można długowieczne i wysokie drzewa – daglezje.
               Rezerwat Koniuszanka II jest rezerwatem leśnym obejmującym stare drzewostany mieszane z pomnikowymi dębami i bogatym runem na przełomowym odcinku strugi Koniuszanka. Znaczną  powierzchnię rezerwatu porastają drzewa w wieku powyżej 100 lat. Teren rezerwatu upodobały sobie bobry. Stare drzewa i przepiękne krajobrazy nasi uczniowie mogli obejrzeć spacerując półtorakilometrową ścieżką dydaktyczną. Przewodnikiem grupy i ekspertem w tematyce leśnej był pan leśniczy Andrzej Piasecki. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali informacji przekazywanych przez leśniczego. Zapoznali się z podstawami gospodarki leśnej, poznali różne mikroekosystemy leśne oraz uświadomili sobie, że drzewa to naturalne superfiltry, które  zapewniają  czyste powietrze dla istnienia tego i następnych pokoleń. 
   
Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas: p. Krystyna Szulczak i p. Piotr Szczepkowski
                       

Opracowała: Krystyna Szulczak