USTALONE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIELNYM
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(Podstawa Prawna:  § 5 ust.4 ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z póz. zmianami)

SZKOŁA PODSTAWOWA

14 października 2019r. poniedziałek – Dzień Edukacji Narodowej
23 października 2019r. środa – Święto Szkoły
31 października 2019r. czwartek – przed Świętem Zmarłych
02 stycznia 2020r. czwartek – po Nowym Roku
03 stycznia 2020r.  piątek – po Nowym Roku
21  kwietnia 2020r. wtorek – egzamin ósmoklasisty – j. polski
22 kwietnia 2020r. środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka
23 kwietnia 2020r. czwartek – egzamin ósmoklasisty – j. obcy
12 czerwca 2020 piątek – po Bożym Ciele