Grupa uczniów z klas Vb, VIa i VIb naszej szkoły odwiedziła Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwiedziliśmy pracownie Podstaw Konstrukcji Maszyn, Mechaniki Płynów i Nowych Technologii. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologią drukowania 3D, obejrzenia z bliska różnorodnych przedmiotów wyprodukowanych z użyciem tej technologii, a na pamiątkę spotkania otrzymali wydrukowane, przestrzenne nazwy swoich klas. W pracowni Mechaniki Płynów byli świadkami badania wytrzymałości ciśnieniowej węży ogrodowych oraz obserwowali skutki działania sił występujących podczas przepływu w rurach cieczy pod wysokim ciśnieniem. Z dużym zaciekawieniem obserwowali zjawisko „suchego dna” występującego podczas mieszania cieczy w obracającym się naczyniu. Najwięcej działo się jednak w pracowni PKM. Pracownicy wydziału zaprezentowali badanie wytrzymałości na rozciąganie i zrywanie prętów stalowych oraz ściskanie i skręcanie różnych metali. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się mini tunel aerodynamiczny, w którym powietrze rozpędzało się do prędkości małego huraganu, czyli 130 km/h. Każdy z uczniów, wyposażony w okulary ochronne, mógł stanąć w strumieniu pędzącego wiatru i odczuć na własnym ciele jego siłę.

Zwiedziliśmy jedynie niewielką część pracowni Wydziału Nauk Technicznych. Być może  ta wizyta zainspiruje naszych uczniów i w przyszłości zostaną studentami UWM.

Podziękowania składamy Panu Waldemarowi Pyrackiemu, Kierownikowi SOK,  dzięki staraniom którego mieliśmy możliwość zwiedzenia Wydziału Nauk Technicznych UMW w Olsztynie.

Opiekunami wycieczki byli: Marianna Zakrzewska i Stanisław Kazimierski.

Przygotował: Stanisław Kazimierski

Galeria zdjęć