Witaminki, witaminki

             Zima znudziła się naszym przedszkolakom i dlatego  zaprosiły do swojej sali wiosnę. Pod uważnym okiem pani Ewy Czechowskiej założyły hodowlę roślin.  Przed przystąpieniem do pracy dzieci poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu.
            Najpierw plastikowe pojemniki ozdobione kolorowymi wstążeczkami napełniły ziemią, a następnie siały różne rodzaje sałat. Po zasianiu i podlaniu, pojemniki zostały umieszczone w kąciku przyrody oraz na parapecie okiennym. Mali ogrodnicy bardzo zaangażowali się w prace ogrodnicze. Zabawa  była wyśmienita, pełna wrażeń i nowych przeżyć związanych z pracami ogrodniczymi.

                                                                                                      Opracowanie: Ewa Czechowska