Sprawozdanie

z warsztatów przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki Uzależnień EKSPERT

          W dniu 27 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym odbyły się dwa rodzaje warsztatów profilaktycznych w ramach realizacji Programu Wychowawczo–Profilaktycznego oraz Planu Działań w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie.

         Warsztaty prowadziła pani psycholog z Centrum Profilaktyki Uzależnień EKSPERT. Program warsztatów napisano na bazie wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Programu Przeciwdziałania i Eksperymentowaniu z dopalaczami w ramach Projektu Szkoła Bez Uzależnień Dopalacze. Zażyjesz – Przepadniesz! oraz Zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia. Bądź aktywny – żyj zdrowo!. Zajęciami warsztatowymi zostali objęci uczniowie klas VI, VII i VIII SP oraz IIIA i IIIB GIM.

         Celem warsztatów Dopalacze. Zażyjesz – Przepadniesz! było dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości, prawdziwych skutków zażywania dopalaczy czy narkotyków, aby pokazać, że życie ludzkie to największa wartość i trzeba o nie dbać. Aktualnie młodzież zdaje sobie sprawę czym są dopalacze, jednak wiedza na temat ich szkodliwości nie jest już tak powszechna. Jak wynika z najnowszych badań, tylko 32-38% dzieci w wieku 11-16 lat uważa, że zażywanie dopalaczy jest szkodliwe, mały odsetek wie, że nawet jedno spróbowanie może mieć skutek śmiertelny a wiedzę swą czerpią zazwyczaj z Internetu lub mediów.    

        Warsztaty Zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia. Bądź aktywny – żyj zdrowo! były  jednym z działań zawartych w Planie Działań w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym roku szkolnym celem naszych działań jest kształtowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałanie spożywania napojów energetyzujących.

      Zastosowana forma profilaktyki pozwoliła na szersze zgłębienie aktualnych problemów, z którymi borykają się szkoły oraz środowiska lokalne. Z uwagi na to, należy przeciwdziałać, instruować młode pokolenia w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a tym samym zredukować wiele czynników ryzyka, wyzwalających negatywne zachowania uczniów.  

    Wszystkie wymienione wyżej działania profilaktyczne zorganizowała pedagog szkolny – Magdalena Tarwacka. Na to przedsięwzięcie pozyskała środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym. Społeczność szkolna składa ogromne podziękowania za dofinansowanie ww. warsztatów.

Pedagog szkolny:  Magdalena Tarwacka