Dnia 22 października w naszej szkole zapanowała odświętna atmosfera. W tym roku szkolnym zgodnie z tradycją w programie  znalazły się: akademia poświęcona naszemu patronowi Świętemu Janowi Pawłowi II oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.  Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w parafialnym kościele.

    Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Panie Agnieszkę Piotrkowską i Judytę Wrzeszczyńską nawiązywał do miłości, której tak mało w dzisiejszym świecie. Nasz Patron wzywa nas abyśmy każdego dnia wypłynęli na głębię…  

     W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Gminy Pani Wójt Bożena Grochala, Pani Karina Rogalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie Pani  Beata Jóźwiak, a także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marianna Malinowska. Nie zabrakło Księdza Kanonika Jacka Lubińskiego.

Serdecznie dziękujemy za obecność naszym drogim Rodzicom.

       W drugiej części uroczystości uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II  w Janowcu Kościelnym złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. W tym roku szkolnym pasowania na ucznia dostąpiło 14 pierwszaków. W części artystycznej każdy uczeń przedstawił się krótkim wierszykiem,  a następnie pierwszaki  zostały  poddane krótkiemu egzaminowi, który znakomicie zaliczyły. Nasi pierwszoklasiści popisali się także swoimi tanecznymi umiejętnościami.  Pan wicedyrektor Jacek Górny dokonał aktu pasowania. Nad wszystkim czuwała wychowawczyni, Pani Elżbieta Zielińska. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz upominki ufundowane przez rodziców i zaproszonych gości.

Po uroczystości wszyscy udali  się na słodki poczęstunek.

Przygotowały: Agnieszka Piotrkowska, Elżbieta Zielińska

Galeria zdjęć – Patron szkoły
Galeria zdjęć – pasowanie na ucznia