Uczniowie klas VI- VIII naszej szkoły wzięli udział w zajęciach innych niż zwykłe lekcjach historii.

UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi oraz pracy archeologów. Kampania stanowi także znakomitą promocję tych działań w społeczeństwie. Projekt edukacyjny był realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra” .

Celem zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy o tym, czym jest archeologia i na czym polega praca archeologa (ze szczególnym uwzględnieniem odkryć dokonywanych w Polsce) oraz dlaczego i jak należy chronić dziedzictwo kulturowe ukryte pod ziemią.

Uczniowie wcielili się w rolę archeologa wypełniając kartę zabytku a na podsumowanie stworzyli chmurę wyrazów związanych z pracą archeologa. Zajęcia w naszej szkole przeprowadzili nauczyciele historii Sylwia Szczepkowska i Zbigniew Czechowski.

Sylwia Szczepkowska