Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna przygotowała imprezę czytelniczą  dla klas I – IV i ich wychowawców  pt. „ Tuwim dzieciom”. Celem tej  imprezy była:   popularyzacja twórczości  Juliana Tuwima, sprawdzenie w atrakcyjny sposób znajomości twórczości  Juliana Tuwima, kształcenie i doskonalenie umiejętności recytacji utworów poety, budzenie dziecięcej wyobraźni, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, mobilizowanie do wypożyczania i czytania ciekawych książek. Miesiąc wcześniej został ogłoszony konkurs recytatorski utworów poety.  Została przygotowana  gazetka  na temat twórczości Juliana Tuwima i wystawka jego książek.
          Pierwszy etap konkursu  recytatorskiego został przygotowany w klasach. Wszyscy chętni uczniowie klas I-IV nauczyli się na pamięć wybranego wiersza i zaprezentowali go na forum klasy. W toku eliminacji uczniowie z wychowawcami wybrali reprezentantów klas.  Impreza czytelnicza odbyła się 25 kwietnia na Sali gimnastycznej. Publiczność stanowili uczniowie klas I-IV, wychowawcy . Po powitaniu zgromadzonych gości została przedstawiona krótka historia Dnia Książki i Praw Autorskich, przez p. Wiesławę Górną. Następnie została przedstawiona komisja konkursu w składzie: p. Iwona Chmielewska, nauczycielka języka polskiego -przewodnicząca jury, p. Agnieszka Piotrkowska, nauczycielka religii, p. Marianna Zakrzewska, logopeda i  przeszliśmy do recytacji wybranych utworów przez uczestników konkursu. W konkursie udział wzięło 8 uczniów.
               Po recytacji przygotowanych wierszy przez uczestników jury przystąpiło do wybrania zwycięzców konkursu,  a w tym czasie  Pani Karolina Wrzeszczyńska  przeprowadziła konkurs z baśni w języku angielskim. Angielski konkurs czytelniczy został zorganizowany w ramach drugiej części projektu z języka angielskiego, realizowanego w szkole podstawowej,  pt. ”English is a fairytale”. Do zabawy zostały wybrane trzy drużyny dwuosobowe z klas I-III szkoły podstawowej. Na ekranie zespoły klasowe widziały wyświetloną bajkę THUMBELINA (Calineczka) Hansa Christiana Andersena, którą czytała w języku angielskim Julia Kowalska, uczennica klasy IIIa Gimnazjum. Po wysłuchaniu i przeczytaniu bajki grupy odpowiadały na pytania dotyczące treści, podnosząc tabliczki z napisem YES lub NO. Zwyciężyła klasa II, drugie miejsce zdobyła klasa III, a trzecie klasa I. Za udział w konkursie grupy klasowe otrzymały dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
              Po tej części Dnia Książki przewodnicząca jury konkursu recytatorskiego ogłosiła wyniki i wraz z panią dyrektor Ewą Ostrowską wręczyła nagrody książkowe i dyplomy zwycięzcom, a Pani Dyrektor złożyła gratulacje nagrodzonym uczniom. Pierwsze miejsce zajęła Łucja Kozicka z kl. I, drugie Ola Krajewska z kl. IVa, trzecie uczniowie kl. II – recytacja zbiorowa: Murzynowski Dominik, Szostak Emilia, Chmielewska Nadia, wyróżnienie otrzymali  Maja Długokęcka
i  Oliwia Skierska obie  z kl. I  i Maksymilian Murzynowski z kl. IV, oni także otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Wykazali się doskonałą znajomością utworów Juliana Tuwima, umiejętnością łączenia elementów recytacji.

             Konkurs recytatorski  jest jedną z form doskonalenia cichego czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstu, wzbogacania słownictwa, obcowania z pięknem poezji polskiej. Zachęca do dodatkowej, samodzielnej pracy i dążenia do określonego celu.

                                                          Przygotowały : Wiesława Górna, Karolina Wrzeszczyńska