22 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

         Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

        Eliminacje szkolne przeprowadzili nauczyciele naszej szkoły p. Sylwia Szczepkowska i
p. Zbigniew Czechowski.

       Etap gminny turnieju odbędzie się 29 marca a etap powiatowy 08 kwietnia 2019 roku. Życzymy naszym uczniom powodzenia i sukcesów w dalszych etapach.

                                                                  Informację przygotowała Sylwia Szczepkowska