W poniedziałek, 29 października 2018 roku, Szkolne Koło PCK zorganizowało w naszej szkole akcję „Podziel się kanapką„. Jej celem było uwrażliwienie społeczności szkolnej na potrzeby osób z najbliższego otoczenia oraz propagowanie idei dzielenia się z innymi tym, co posiadamy.

     Uczniowie klasy IIIa gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej  z produktów, które przynieśli z domu, przygotowali  mnóstwo pysznych kanapek. Podzielili się nimi ze swoimi koleżankami i kolegami podczas przerw. Kanapki zniknęły bardzo szybko. Taki mały, symboliczny gest, a przyniósł radość wszystkim. Uczniowie klasy VII wykonali okolicznościowe plakaty, które ozdobiły ściany naszej szkoły.

     Składamy wielkie podziękowania wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w naszą akcję. Opiekunami byli: p. K. Szulczak i p. S. Kazimierski

DZIELMY SIĘ WIĘC CODZIENNIE, NIE TYLKO OD ŚWIĘTA !

Przygotowali: Krystyna Szulczak, Stanisław Kazimierski