26 lutego w ramach realizacji tego projektu uczniowie klas VI naszej szkoły wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią Ewę Krzyżak-Kozicką. Przeprowadzone zostały zajęcia:  „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania.”
    Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali podstawowe zasady prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych oraz podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych. Dowiedzieli się również jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych, które mogą pomóc zrealizować ich cele życiowe i plany na różnych etapach życia. Poznali znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia funduszu bezpieczeństwa, na tzw. czarną godzinę.
   Każda lekcja prowadzona była z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczeń i praktycznych przykładów.Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali drobny prezent w postaci długopisów.
   Projekt doskonale wpisuje się w działalność szkoły związaną z kształtowaniem kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości i działaniami związanymi z realizacją zadań z zakresu doradztwa zawodowego. W następnych miesiącach zaplanowane są zajęcia w pozostałych klasach.
     Bardzo dziękujemy pani Ewie Krzyżak-Kozickiej wolontariuszce z Banku Spółdzielczego w Nidzicy za ciekawe przeprowadzenie zajęć i profesjonalne wprowadzenie uczniów w świat finansów.

                                                                               Informacje przygotowała-Sylwia Szczepkowska