Symbol szczytnych wartości – nowy Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

sztandar 2

‘Celem pracy wychowawczej jest kształcenie młodych, obdarzonych społeczną wrażliwością ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę, swoją małą ojczyznę, znają i szanują jej historię, jej tradycje i symbole. Symbole, które pomagają nam zachować naszą tożsamość. Sztandar to niezwykle ważny symbol patriotycznego ducha i duchowej niezłomności, od dawna otoczony należytym szacunkiem i miłością, od zawsze kojarzony z wielkością i wolnością. Jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.

sztandar

O tym, że jest symbolem szczególnym i wyjątkowym stanowi fakt, iż dla społeczności szkolnej to nie tylko cenny dar, pozwalający zachować jej tożsamość – ale przede wszystkim – symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar to symbol historii i tradycji placówki. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Sztandar stanowi więc znak tożsamości wspólnoty.

W związku z reformą edukacji – wygaszaniem gimnazjów, nastąpiły wielkie zmiany w placówkach oświatowych, które wcześniej stanowiły Zespoły Szkół (SP i Gim). Należało zmienić nie tylko druki, tabliczki i pieczątki ale również – tak jak w naszym przypadku – zmienić sztandar szkoły, gdyż na obecnym widnieje napis „Zespół Szkół im. Jana Pawła II”, a więc nazwa która nie ma już racji bytu.

Miałem zaszczyt i honor być odpowiedzialnym za przygotowanie wizualizacji nowego sztandaru, jak również za przeprowadzenie ‘głosowania’ na najwłaściwszy spośród wszystkich przeze mnie wykonanych. Jako że sztandar łączy całą społeczność szkolną, w głosowaniu wzięli udział: uczniowie, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, a także tzw. pracownicy niepedagogiczni. Przedstawiłem łącznie 11 projektów spośród których został wybrany wzór zaprezentowany na zamieszczonych fotografiach. Na jego podstawie firma haftująca wykona nowy sztandar szkoły, który mam nadzieję stanie się prawdziwym symbolem wspólnoty naszej szkolnej społeczności!

Rafał Pyra