W dniu 13.12.2019r, w internacie ZSZ i O przy ul. Wyborskiej w Nidzicy odbyły się eliminacje rejonowe XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Po zwycięstwie w eliminacjach szkolnych w konkursie wzięły udział uczennice klasy VIII naszej szkoły: Maja Wesołowska i Wiktoria Wrzeszczyńska, opiekunem uczestników był wicedyrektor, Pan Jacek Górny. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce w powiecie zajęła Maja Wesołowska, która tym faktem zagwarantowała sobie udział w eliminacjach okręgowych, które odbędą się 17.04.2020 roku w Olsztynie. Przed Mają jeszcze jedno, ważne zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie akcji prozdrowotnej, która będzie jednym z elementów oceny podczas zmagań okręgowych. Uczennice do konkursu przygotował opiekun Szkolnego Koła PCK Stanisław Kazimierski

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Przygotował: Stanisław Kazimierski

IMG_3583

DYPLOM PCK