14 grudnia 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem był Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Nidzicy. Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez:
– pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia,
– kształtowania wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
– inicjowanie i realizowanie przez młodzież szkolną działań promujących zdrowie w swoim środowisku.

   Naszą szkołę reprezentowali: Dominika Wójcicka i Olaf Galęziewski. W wyniku rywalizacji polegającej na rozwiązaniu testu Olaf Gałęziewski zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych i zakwalifikował się do eliminacji okręgowych w Olsztynie. Opiekę nad przygotowaniem uczniów sprawował Stanisław Kazimierski.

Przygotował   Stanisław Kazimierski

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????