STOP PRZEMOCY!
REAGUJ, GDY W TWOIM OTOCZENIU DZIEJE SIĘ COŚ ZŁEGO

Gminny Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążkazaprasza zainteresowane osoby na spotkanie z psychologiem, prawnikiem lub pracownikiem socjalnym w dniu 7 grudnia 2016r. (środa) w godzinach 7.15 – 15.15 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

Przewodnicząca ZI
Marzena Radzymińska

STOP PRZEMOCY – INFORMACJA