Sprawozdanie z Obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy
w Janowcu Kościelnym

         Dnia 27 marca 2019r roku o godz. 8.30 odbyło się II posiedzenie  Młodzieżowej Rady Gminy, na którym obecnych było  8 z 10 radnych.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:

        Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan Piotr Rakoczy, Sekretarz Gminy Pani Zofia Wielgus , Radni Rady Gminy: Przewodnicząca Pani Marianna Malinowska, Zastępca Przewodniczącego Pan Marcin Wesołowski, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Pani Anna Rembowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym Pani Ewa Ostrowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie Pani Beata Jóźwiak, nauczyciele- opiekunowie Młodzieżowej Rady Pani Judyta Wrzeszczyńska i Pan Wiesław Kacner, nauczyciel- koordynator projektu „ERASMUS+” Pan Piotr Szczepkowski i Pani Monika Ławicka pracownik Biura Rady w Urzędzie Gminy.

Radni Młodzieżowej Rady przyjęli porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji – Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Opracowanie planu pobytu gości z Grecji, Hiszpanii i Portugalii w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
  4. Potrzeba utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Janowiec Kościelny.
  5. Wolne wnioski i zapytania. 

        Wszystkie wymienione punkty zostały omówione i przyjęte do realizacji. Punkt trzeci obrad omówił Pan Piotr Szczepkowski, ustalono że grupa przybyłych gości z Grecji Hiszpanii i Portugali zostanie podjęta w Urzędzie Gminy przez Wójta Pana Piotra Rakoczego, Radnych Młodzieżowej Rady, Radnych Rady Gminy i Pracowników Urzędu Gminy, na krótkim spotkaniu w sali konferencyjnej Urzędu, na którym przedstawiana zostanie nasza Gmina. Do omówienia punktu czwartego został poproszony Pan Marcin Wesołowski, który jako pracownik PSP i członek OSP Janowiec Kościelny najlepiej zna temat. Pan Marcin Wesołowski szczegółowo przedstawił zasady utworzenia i funkcjonowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zaoferował swoją pomoc w jej utworzeniu podkreślając iż istnieje potrzeba utworzenia takiej drużyny. Pomoc swoją w rozpowszechnieniu informacji i zebraniu chętnych do przystąpienia do Młodzieżowej drużyny OSP, zaoferowały Panie Dyrektor obu szkół. Radni Młodzieżowej  Rady również wyrazili opinię, że istnieje potrzeba organizacji Młodzieżowej Drużyny OSP. Ustalono również iż funkcjonowała by ona przy OSP Janowiec Kościelny, ponieważ ta  jednostka wpisana jest do KSRG. Temat będzie podejmowany na kolejnych posiedzeniach Młodzieżowej Rady Gminy.

        W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Wiesław Kacner, w sprawie  potrzeby poprawienia nawierzchni na boisku przy szkole w Waśniewie-Grabowie, a najlepiej budowy nowego wielofunkcyjnego boiska. Pan Wójt potwierdził, że również widzi potrzebę, ale najpierw trzeba znaleźć środki na realizację takiej inwestycji. Pani Zofia Wielgus wystąpiła z prośbą o pomoc Młodzieżowej Rady  przy realizacji obchodów  Wojewódzkich  Dni Rodziny, których zakończenie w tym roku odbędzie się w naszej gminie. Radni jednogłośnie wyrazili chęć pomocy i uczestnictwa w obchodach święta. Pan Wójt wyszedł do młodzieży z pomysłem utworzenia w Janowcu Kościelnym w okolicach  „Orlika” choćby namiastki  „skatepark-u”. Propozycja Wójta bardzo podobała się Radnym Młodzieżowej Rady, który obiecał, że będzie starał się w miarę możliwości finansowych zrealizować to zadanie.

Po zrealizowaniu porządku obrad sesje zamknięto.

                 Przygotował: Olaf Gałęziewski

mrg1 mrg2 mrg3 mrg4 mrg5 mrg6