6 maja 2019 roku uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej mieli okazję poznać ofertę kolejnej szkoły średniej. Tym razem był to Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących z Jagarzewa.

Placówka przedstawiła ofertę zarówno dla absolwentów gimnazjum jak i szkoły podstawowej.

 Absolwenci klas III gimnazjum od 1 września 2019 roku mogą uczyć się w:

 4– letnim technikum w zawodach:

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik agrobiznesu,

oraz w 3- letniej szkole branżowej I stopnia w zawodach:

– rolnik

– kelner.

Absolwenci klasy VIII mają do wyboru: 5- letnie technikum w zawodach:

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik agrobiznesu,

oraz 3- letnią szkołę branżową I stopnia kształcącą w zawodach:

– rolnik

– kelner                .

Więcej informacji na stronie szkoły http://www.zsriojagarzewo.pl/index.php/szkola-3

oraz u szkolnego doradcy zawodowego.

                                                        Informację przygotowała- Sylwia Szczepkowska

Jagarzewo1 Jagarzewo3 Jagarzewo4 Jagarzewo5 Jagarzewo7