Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, egzamin ósmoklasisty oraz egzamin gimnazjalny były tematami spotkania, które odbyło się 5 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie i rodzice uczniów klas VIII i III gimnazjum z naszej gminy.

     W roku szkolnym 2019/2020 o miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych będą się ubiegać jednocześnie absolwenci VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Uczniowie tych dwóch typów szkół przystąpią do oddzielnej rekrutacji. O dostaniu się do wybranych placówek zdecydują wyniki egzaminów: realizowanego podobnie jak w latach ubiegłych egzaminu gimnazjalnego oraz przeprowadzanego po raz pierwszy egzaminu ósmoklasisty.

     Przypominamy, że wszystkie informacje o rekrutacji są dostępne na stronach:

 Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

 http://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja-2019-2020/

 Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

 a także na stronie naszej szkoły w zakładce Doradca zawodowy:

http://janowiec.schoolpage.pl/?page_id=4024

Przygotowała: Sylwia Szczepkowska

Galeria zdjęć

spotkanie z przedstawicielami KO 111 spotkanie z przedstawicielami KO 112