13 maja 2019 roku uczniowie klas VIII i III gimnazjum poznali ofertę kolejnej szkoły średniej z naszego regionu. Tym razem było to spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy panem Dariuszem Wółkiewiczem.

Dla przyszłych absolwentów klas VIII i III gimnazjum szkoła przygotowała klasy w:

Liceum Ogólnokształcącym:

-profil politechniczny,

-profil prawno-społeczny,

-profil lingwistyczny.

Technikum:

technik informatyk,

-technik ekonomista,

-technik budownictwa,

-technik pojazdów samochodowych.

Szkole Branżowej I stopnia w zawodach:

-monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

-mechanik pojazdów samochodowych,

– murarz-tynkarz, stolarz, monter sieci i urządzeń sanitarnych i wiele innych.

Ponadto dla absolwentów klas VIII-NOWOŚĆ

Liceum Ogólnokształcące- profil wojskowy

i Technikum Logistyczne.

 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły http://www.zsziownidzicy.pl/ i u szkolnego doradcy zawodowego.

                                                             Informację przygotowała-Sylwia Szczepkowska

ZSZiO1 ZSZiO2 ZSZiO6 ZSZiO5