W ramach godzin świetlicy szkolnej i biblioteki w klasach 0-IV prowadzone są zajęcia czytelnicze pt. „Spotkania z książeczką”. Podczas tych zajęć  przez piętnaście minut czytane są uczniom głośno baśnie, bajki, legendy,  wiersze poetów polskich, fragmenty ciekawych książek.
Po przeczytaniu omawiana jest treść czytanego tekstu. W czasie  tych zajęć przeprowadzane są konkursy pięknego czytania wybranego wiersza lub tekstu, a także  fragmentów z  czasopism dziecięcych. Są to bajki, baśnie czy legendy. Natomiast uczniowie klasy IV wspólnie na głos czytają po kolei fragment  lub całość wybranej książki. Są to lektury lub książki ,które chcą właśnie przeczytać.
      Dzięki tym zajęciom maluchy poznają wiele utworów literatury dziecięcej, poszerzają  zasób słownictwa, poznają wiele postaci bajkowych i baśniowych, następnie samodzielnie doskonalą technikę czytania gdyż zaczynają samodzielnie  wypożyczać i czytać książki. Są także sprawniejsi manualnie,  wykonują ilustracje do czytanych tekstów lub malują kolorowanki. Chętniej biorą udział w różnych konkursach w oparciu o znajomość lektur czy innych tekstów literackich.
                                                                                          Przygotowała: Wiesława Górna