Inicjatywność i przedsiębiorczość” to jedna z ośmiu, zdefiniowanych przez Unię Europejską, kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

          Kompetencje te odnoszą się do naszej zdolności przekształcania idei w czyny. Składają się na nie: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, umiejętność planowania, organizowania, analizowania, oceny, zarządzania i wdrażania projektu oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele. Przedsiębiorczość to także chęć wprowadzenia zmian, branie odpowiedzialności za swoje działania i umiejętne stawianie celów.

       Mając na względzie dobro ogólnospołeczne i kształtowanie  odpowiedzialności za swoje środowisko naturalne, uczniowie klas trzecich gimnazjum na lekcjach biologii, na przełomie maja i czerwca 2019 roku, zrealizowali krótki projekt pt. „Segregacja odpadów sposobem na oszczędzanie„. Zebrali, na podstawie zasobów internetowych, przykłady  korzyści niematerialnych i materialnych, wynikających z segregowania odpadów. Listę przedstawili  w formie plakatów, które wywiesili na korytarzu szkolnym.  

      Ważnym celem projektu było również zwrócenie uwagi na ważność selektywnej zbiórki odpadów, która jest od dłuższego czasu propagowana w naszej szkole. Szkoła przyjazna środowisku to również ” Szkoła Promująca Zdrowie„. Czyste środowisko to nie tylko sposób na zdrowie, ale również na oszczędności w budżecie państwa i budżetach domowych.

 Przygotowała: Krystyna Szulczak

Galeria zdjęć