GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY WRAZ Z PARTNEREM PROJEKTU
SMART PROJECT INNOWACJA EDUKACJA MAŁGORZATA CHOJNOWSKA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym realizuje projekt pn. „Szkoła nowych czasów- wykorzystanie multimediów w edukacji”.  Celem projektuj est zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym przez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem TIK . W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w nowoczesną sale do nauki języka angielskiego oraz w pracownię chemiczna i fizyczną. Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Janowiec Kościelny, partnerem SMART PROJECT INNOWACJA EDUKACJA MAŁGORZATA CHOJNOWSKA

Projekt realizowany jest od 2021-05-03 do 2022-06-30

Plakat informacyjny

Regulamin projektu

Dokumenty rekrutacyjne nauczyciela:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa szkoleniowa
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dokumenty rekrutacyjne ucznia:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dokumenty rekrutacyjne rodzica:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku


Harmonogramy wsparcia

KONFERENCJA DLA RODZICÓW