W ramach projektu ,,Razem dbajmy o naszą przyrodę, a będziemy mieć piękny świat w nagrodę”, uczniowie kl. I – VI uczestniczyli w zajęciach ekologicznych.
             Celem zajęć było rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej, poznanie zasad segregacji odpadów (kolorów i przeznaczenia poszczególnych pojemników), rozwijanie  umiejętności segregowania śmieci oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
              Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych aktywizujących  metod i form pracy. Grali w ekologiczne gry planszowe i wielkoplanszowe, w karty o segregowaniu odpadów ” Odpakowani „, oglądali krótkie filmy poglądowe, analizowali plansze dotyczące sposobów podziału odpadów i ich segregacji, podejmowali dyskusje, wykonywali plakaty, rysunki, kolorowanki i.t.p.
             Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczestnicy zawsze chętnie podejmowali kolejne działania i z satysfakcją obserwowali  efekty tych działań.
             27 listopada 2019 roku 45 uczniów z klas piątych i szóstych wzięło udział w teście ekologicznym pt „Segregujesz – Ziemi nie trujesz”. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat ograniczania ilości i  segregowania odpadów.
             Mamy nadzieję, że rozbudzony szacunek dla przyrody zaowocuje na wiele, wiele lat i wszyscy będziemy cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody.

                                                        Informację przygotowały: Krystyna Szulczak i Aneta Lejk