logo projektuRealizujemy projekt ekologiczny „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”

        W terminie od 15 września do 15 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym realizowany jest projekt ekologiczny pod tytułem Czyste powietrze warunkiem zdrowia. Głównym celem projektu jest  kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej jednostki gotowej do ochrony własnego zdrowia i otaczającego nas świata, poszerzenie wiadomości na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania w przyrodzie. Projekt jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej i społeczności lokalnej. Ma charakter profilaktyczny. Na realizację projektu otrzymaliśmy 5000zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podczas realizacji projektu uczniowie wezmą udział w:

-warsztatach ekologicznych  w trzech grupach wiekowych: I-III, IV-VI, i  VII-VIII. Uczniowie będą sprawdzać stopień zanieczyszczenia powietrza i wpływ zanieczyszczeń na zdrowie; zaproponują sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosfery. Zostanie zakupiony zestaw do badań czystości powietrza, który posłuży wielu pokoleniom uczniów;

– konkursie wiedzy o powietrzu „O powietrzu wiemy wszystko”;

– dwóch konkursach plastycznych: „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowo oddychamy”;

-spotkaniu z pracownikiem Funduszu Ochrony Środowiska, który przybliży wpływ czystego powietrza na zdrowie i funkcjonowanie ludzi oraz sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza;

– przygotowaniu ulotek dla społeczności lokalnej o spalania odpadów w domowych paleniskach i ich negatywnym wpływie na środowisko i zdrowie;

 – happeningu „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”;

 – biegu po zdrowie „Oddychamy świeżym powietrzem”;

– wycieczce do okolicznego Rezerwatu przyrody – Koniuszanka;

– wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie;

-wycieczkach poglądowych po okolicy, podczas której będą wskazywać źródła zanieczyszczenia; środowiska;

-wykonaniu prezentacji multimedialnej dla całej społeczności szkolnej i lokalnej na temat szkodliwości dymu;

– przygotowaniu próśb do Ziemi dotyczących czystości powietrza (list, plakat, wiersz).

Szczegółowy opis oczekiwanych efektów ekologicznych

       Podczas realizacji projektu uczniowie podejmą różne działania związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Poprzez aktywny udział w warsztatach uczniowie będą potrafili sprawdzić zanieczyszczenie powietrza wykorzystując zestaw do badania stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz ocenić jego wpływ na zdrowie. Poprzez udział w konkursach: wiedzy i plastycznych uczniowie wykształcą w sobie mądre, umiejętne nawyki i postawy korzystania z dóbr przyrody. Happening zorganizowany dla lokalnej społeczności wpłynie na podniesienie świadomości wszystkich mieszkańców o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia. Projekt ten wykształci w nich świadomość ekologiczną i uwrażliwi na dbałość o czyste powietrze, zwiększy wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza. Poprzez udział w wycieczkach uczniowie doświadczą jak ważne jest czyste powietrze dla istnienia tego i następnych pokoleń. W prezentacji multimedialnej przedstawią źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza. Będą również pracować nad działaniami, jakie można podjąć na rzecz ochrony przyrody i czystego powietrza. Projekt ma charakter profilaktyczny. Realizacja naszego projektu w znacznym stopniu wpłynie na zachowania proekologiczne uczniów, rodziców i mieszkańców naszej gminy.

      W skład grupy projektowej wchodzą nauczyciele: M. Zakrzewska, A. Lejk, J. Radzymińska,
K. Szulczak.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

 

Wycieczka do CENTRUM NAUKI KOPERNIK i OGRODU BOTANICZNEGO
w POWSINIE

sdr                      1 października 2019 roku uczniowie biorący udział w projekcie: „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” wzięli udział w wycieczce do Warszawy.
                    Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie, a także spacer po mieście i obejrzenie zabytków stolicy.
czytaj dalej

Wycieczka do REZERWATU PRZYRODY „KONIUSZANKA”

Koniuszanka12              W ramach realizowanego w szkole projektu ” Czyste powietrze warunkiem zdrowia”, 8 października 2019 roku, uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej wzięli udział w żywej lekcji przyrody, która odbyła się w Rezerwacie przyrody ” Koniuszanka”, niedaleko Nidzicy.
czytaj dalej

Happening i bieg „Oddychamy czystym powietrzem”

dav                 W ramach projektu  „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”, w naszej szkole został zorganizowany ekologiczny happening dla lokalnej społeczności. Głównym celem happeningu było  podniesienie świadomości uczniów, rodziców i mieszkańców na temat znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia,  uwrażliwienie na dbałość o czyste powietrze oraz zwiększenie wiedzy na temat zanieczyszczeń  powietrza.
czytaj dalej

Konkurs plastyczny na plakat „Dbamy o środowisko”

Plakat6            W ramach projektu „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” ogłosiliśmy w naszej szkole konkurs plastyczny na plakat zachęcający do troski o środowisko i czyste powietrze.
           Konkurs adresowany był do uczniów klas I-VIII. Najpierw uczniowie wspólnie zastanawiali się nad treścią i formą plakatu, a później przystąpili do jego wykonania. Plakat to efekt wspólnej  pracy uczniów i nauczyciela. Wszystkie plakaty wykorzystano w happeningu dla społeczności lokalnej.

czytaj dalej

Konkursy plastyczne: „Zdrowo oddychamy” i  „Czyste powietrze wokół nas”

Konkurs3              W ramach projektu „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” przeprowadzone zostały dwa konkursy plastyczne: „Zdrowo oddychamy” i  „Czyste powietrze wokół nas”.
             Celem konkursów było rozwijanie uzdolnień plastycznych i zaciekawienie uczestników konkursu tematyką ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami oraz szkodliwością ich wpływu na otaczające nas środowisko i zdrowie człowieka.
czytaj dalej

Konkurs wiedzy „O powietrzu wiemy wszystko”

DSC02042             W ramach projektu ,, Czyste powietrze warunkiem zdrowia” przeprowadzony został konkurs wiedzy dla klas VI- VIII – ,, O powietrzu wiemy wszystko”. Konkurs przygotowała            i przeprowadziła pani Aneta Lejk.
            Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o powietrzu, jego zanieczyszczeniu oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów.
czytaj dalej

Prezentacja multimedialna „Czyste powietrze wokół nas”

sdr

         Jednym z zadań w projekcie „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” było przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej „Czyste powietrze wokół nas”.
         Uczniowie brali udział w cyklu zajęć poświęconych zanieczyszczeniom powietrza. Poznali źródła, skutki oraz sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom.
czytaj dalej

Ulotka S. O. S. dla Ziemi


                sdr
        W ramach realizacji projektu „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” uczniowie Maja Wesołowska i Wiktor Gołębiewski przygotowali ulotkę  dla społeczności lokalnej o spalaniu odpadów w domowych piecach i ich negatywnym wpływie na środowisko i zdrowie.
czytaj dalej

Zakup pomocy dydaktycznych

IMG_20191212_135309         Realizując projekt „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” szkoła pozyskała pieniądze w wysokości  5000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie .
        Pieniądze zostały wykorzystane na organizację wycieczek i udział w warsztatach , zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach plastycznych i wiedzy oraz zakup pomocy dydaktycznych.
czytaj dalej