Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do projektu BAKCYL.

    Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak, aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

    3 czerwca w ramach realizacji tego projektu uczniowie najstarszych klas naszej szkoły wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią Ewę Krzyżak-Kozicką. Przeprowadzone zostały zajęcia: „Twoje pieniądze” i „Zasady bezpiecznego pożyczania.”
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali podstawowe zasady prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych oraz podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych. Dowiedzieli się również jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych, które mogą pomóc zrealizować ich cele życiowe i plany na różnych etapach życia. Poznali znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia funduszu bezpieczeństwa, na tzw. czarną godzinę.
Każda lekcja prowadzona była z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczeń i praktycznych przykładów.
Projekt doskonale wpisuje się w działalność szkoły związaną z kształtowaniem kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości i działaniami związanymi z realizacją zadań z zakresu doradztwa zawodowego. W następnym roku szkolnym zaplanowane są zajęcia w pozostałych klasach.
Bardzo dziękujemy pani Ewie Krzyżak-Kozickiej za ciekawe przeprowadzenie zajęć i profesjonalne wprowadzenie uczniów w świat finansów.

Informacje przygotowała-Sylwia Szczepkowska

Bakcyl2 Bakcyl3 Bakcyl4 Bakcyl5 Bakcyl6 Bakcyl7 Bakcyl8 Bakcyl9