Program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” to dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2022 r  Organy prowadzące szkoły mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% musi pochodzić z wkładu własnego. Do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce, a także wkład niefinansowy.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym otrzymała dofinansowanie do trzech wycieczek.