@FundacjaINGDzieciom
https://www.ingdzieciom.pl

     Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym otrzymała wsparcie w wysokości 9100,00zł. w ramach Programu Grantowego Fundacji ING Dzieciom. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie warmińsko-mazurskim, która wygrała grant. Dzięki otrzymanym środkom będziemy mogli zakupić tablety dla uczniów do pracy zdalnej. Usprawnią one pracę z uczniami, jak również po powrocie do szkoły pozwolą na prowadzenie zajęć nowoczesnymi technologiami.

     Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy, w których organizacje pozarządowe, szkoły i wolontariusze z całej Polski realizują swoje projekty społeczne.

Opracowała: Ewa Ostrowska