Procedury postępowania obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz metody współpracy szkoły z policja
w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością
i demoralizacją

 

OPIS PROCEDUR POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Instytucje udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wychowawczej:


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12

Telefon: (89) 625 31 39

poradnianidzica@op.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

Telefon: 626-20-65, 89 626-20-44, Fax. 626-20-65
e-mail: gops@olo.com.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

Telefon: (089) 625 44 28, Fax: (089) 625 44 28

e-mail: kontakt@pcprnidzica.pl

Dzielnicowy

Telefon: (0-89) 625-02-55, 887 876 071

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon: 116 111

Niebieska linia

Telefon: 800 12 00 02