Jednym z zadań w projekcie „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” było przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej „Czyste powietrze wokół nas”.
Uczniowie brali udział w cyklu zajęć poświęconych zanieczyszczeniom powietrza. Poznali źródła, skutki oraz sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom.
               Zdobytą wiedzę wykorzystali do przygotowania prezentacji  multimedialnej. Posiłkowali się również informacjami  zdobytymi w Internecie, w książkach  i w czasopismach. Uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach. 
                Wyniki swojej pracy zaprezentowali koleżankom i kolegom z klasy, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali przygotowane prezentacje. Zaplanowali pokazanie prezentacji rodzicom podczas spotkań klasowych.
                                                                                Przygotowała: Jolanta Radzymińska