Nasza szkoła w dalszym ciągu realizuje zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.
Program ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki umożliwia dzieciom i młodzieży podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. W naszej placówce są one skierowane do uczniów klas VI-III Gim. Odbywają się one we wtorki i piątki.  Nauczyciel prowadzący zajęcia – Rafał Pyra.

Przygotował: Rafał Pyra

Galeria zdjęć