Uczniowie klasy VII a Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym wraz z wychowawcą Sylwią Szczepkowską wzięli udział w projekcje edukacyjnym Podróż po bezpiecznym Internecie “SafeRoom”.Projekt był realizowany na platformie e Twinning wraz w 20 innymi szkołami z całej Polski- https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D-rIH22Gopv3anDi34yKEhSdJY9rqM7r&ll=50.71931759499975%2C19.678628450000016&z=6

 Głównym celem projektu było utrwalenie wiedzy uczniów  na temat zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.  Żeby się lepiej poznać powstała e- książeczka krótko prezentująca nasze placówki

https://www.storyjumper.com/book/showframe/101298766/604781a3ad165#page/1

a następnie quiz wiedzy o szkołach w aplikacji Kahoot .

Wzięliśmy też udział w konkursie na logo projektu, tworząc wiele fantastycznych projektów. Stworzyliśmy wspólnie poradnik– „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie  z zasobów dostępnych w sieci”. Następnie na podstawie informacji zgromadzonych w prezentacji, został opracowany quiz sprawdzający wiedzę– Czy jestem SafePodróżnikiem?

 Końcowym efektem projektu było utworzenie dwóch escape roomów  w aplikacji DeckToys https://deck.toys/decks/mkq9KzhCq/Podroz-po-bezpiecznym-Internecie-SafeRoom i   w Ganially https://view.genial.ly/6058d368e760cb0d64f6900e/interactive-content-misja-bezpieczny-internet,. Uczniowie, wcielając się w detektywów,  samodzielnie szukali odpowiedzi na zaszyfrowane pytania, wyjaśniali zagadki  tak by poznać zasady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Dziękuję klasie VII a za aktywny udział w projekcie , za wspólną zabawę i naukę .

 Sylwia Szczepkowska

Podróż po bezpiecznym Internecie “SafeRoom”