13 marca 2019 r. na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej z dyrektorem Branżowej Szkoły I Stopnia Awa-Mebel Edmundem Smolińskim.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą placówki. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach:

-tapicer

-stolarz

-ślusarz

-krawiec

-rolnik

 -mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych

   Po ukończeniu nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje Dyplom Czeladniczy, który umożliwia w przyszłości zdobycie tytułu Mistrza. Tytuły te są honorowane i cenione w krajach Unii Europejskiej. Posiadając dyplom Czeladniczy lub Mistrzowski można uruchomić własną działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie szkoły:

http://zsz-piatki.schoolpage.pl/?page_id=41

                                                            Informację przygotowała –Sylwia Szczepkowska