Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Janowiec Kościelny

           W środę 16 października 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Janowiec Kościelny. Spośród 10 radnych t.j 7  ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz 3 ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie- Grabowie wybrano komisję skrutacyjną oraz Prezydium MRG. Przewodniczącym został Olaf Gałęziewski z SP Janowiec Kościelny, wiceprzewodniczącymi: Dominika Wójcicka z SP Janowiec Kościelny, Anna Kłacz z SP Waśniewo – Grabowo, sekretarzem została Alicja Gołębiewska z SP Janowiec Kościelny.

Młodzi radni złożyli tego dnia uroczyste  ślubowanie.

      Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński oraz Pani Marianna Malinowska. Obecni również byli: Pani Wójt Bożena Grochala, Pan Wiesław Kacner – nauczyciel SP w Waśnewie – Grabowie, Pani Ewa Ostrowska – dyrektor SP w Janowcu Kościelnym, Pani Monika Ławicka –pracownik Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

       Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Na koniec Pani Wójt pogratulowała młodzieży ich funkcji oraz wręczyła drobne upominki.

Przygotowała: Ewa Ostrowska

Galeria zdjęć