W dniu 15 października 2019 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym odbyła sie ważna uroczystość. Było to pasowanie na przedszkolaka. Wśród zaproszonych gości byli rodzice, Pan Wójt, Pani Dyrektor i grupa starszych dzieci wraz z wychowawczynią.

   Przedszkolaki z odwagą i zaangażowaniem zaprezentowały przygotowane wiersze i piosenki, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po ślubowaniu pani Dyrektor dokonała pasowania na przedszkolaka a otrzymane przez dzieci dyplomy były tego potwierdzeniem.  Wszyscy otrzymali upominki od rodziców, Pana Wójta i Rady Rodziców. Uroczystość pasowania zakończyła sie słodkim poczęstunkiem przygotowany przez rodziców.

                                                                                    Przygotowała Ewa Czechowska