Pasowanie na czytelnika

               25 lutego 2019 r. w  bibliotece zorganizowano spotkanie, podczas którego pani bibliotekarka Wiesława Górna dokonała uroczystego pasowania uczniów klasy I na czytelnika.
W uroczystości uczestniczyła p. dyrektor Ewa Ostrowska i wychowawczyni klasy I p. Elżbieta Zielińska.

             W trakcie swoich pierwszych odwiedzin młodzi czytelnicy zapoznali się z zasadami zachowania w bibliotece, które przeczytało na głos kilkoro uczniów oraz regulaminem udostępniania zbiorów i  księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych. Uczniowie poznali też prośby książki, które mówią o tym, jak należy się z nią obchodzić, aby jej nie zniszczyć, aby jak najdłużej mogła nam służyć.
              Następnie przyszedł czas na uroczyste złożenie przyrzeczenia i pasowanie na czytelnika. Uczniowie obiecali książce, że będą ją szanować, korzystać z zawartych w niej rad oraz mądrości . Nasi nowi czytelnicy otrzymali na pamiątkę dyplom pasowania na czytelnika i zakładki do książki, aby im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.  Na zakończenie nowo upieczeni czytelnicy samodzielnie wybierali i wypożyczyli do domu pierwsze książki. Sprawiło im to największą radość.
              Włączenie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej w poczet czytelników biblioteki szkolnej to bardzo ważne wydarzenie. Dzieci mają możliwość doskonalenia techniki czytania, poszerzania swojej wiedzy, którą mogą nabyć poprzez korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

                                                                                      Przygotowała: Wiesława Górna