My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko przyrzekamy…” – to słowa przysięgi złożonej przez pierwszoklasistów w bibliotece szkolnej podczas uroczystego pasowania na czytelnika w dniu 07.03.2018 roku. Spotkanie  zorganizowane zostało w  bibliotece, w drugim semestrze, gdyż uczniowie klasy pierwszej już w większości znają alfabet i potrafią czytać.
Celem uroczystości jest zainteresowanie uczniów czytaniem i kształtowaniem nawyku stałego kontaktu z książkami.
        W trakcie swoich pierwszych odwiedzin młodzi czytelnicy zapoznali się z zasadami zachowania w bibliotece, regulaminem udostępniania zbiorów, księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych. Uczniowie poznali też prośby książki, które mówią o tym, jak należy się z nią obchodzić, aby jej nie zniszczyć, aby jak najdłużej mogła nam służyć oraz wysłuchali piosenki    pt: „Książka” i wierszy: „Skarga książki”, „O pewnym Grzesiu”.     
         Następnie przyszedł czas na uroczyste złożenie przyrzeczenia i pasowanie na czytelnika. Uczniowie obiecali Książce, że będą ją szanować, korzystać z zawartych w niej rad oraz mądrości. Największą radość sprawiło im samodzielne wybieranie i wypożyczenie do domu pierwszej książki.
         Na zakończenie nasi nowi czytelnicy otrzymali na pamiątkę  zakładki do książki, aby  im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.
        Włączenie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej w poczet czytelników biblioteki szkolnej to bardzo ważne wydarzenie. Dzieci mają możliwość doskonalenia techniki czytania, poszerzania swojej wiedzy, którą mogą nabyć poprzez korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

                                                                                                      Przygotowała: Wiesława Górna