OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT!

więcej o certyfikacie

 Plan działań w roku 2015/2016                                    Wydarzenia

 Plan działań w roku 2016/2017

 Plan działań w roku 2017/2018

 Plan działań w roku 2018/2019

szkola_promujaca_zdrowielogo sp janowiec cors

     Nasza szkoła od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach, warsztatach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten jest naturalną kontynuacją naszej pracy. 24 maja 2018 roku otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – Szkoła Promująca Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

      Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

                                                  Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną  uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

    Informacje opracowane na podstawie – Podręcznika dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan

Szkolny koordynator i zespół do spraw promocji zdrowia
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

Koordynator projektu : nauczyciel przyrody, biologii i świetlicy szkolnej
Aneta Lejk

Skład zespołu:

wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego – Jacek Górny
pedagog szkolny – Magdalena Tarwacka
nauczyciel logopeda – Marianna Zakrzewska
nauczyciel historii – Sylwia Szczepkowska
nauczyciel wspomagający – Jolanta Radzymińska
nauczyciel biologii, geografii i świetlicy szkolnej – Krystyna Szulczak
nauczyciel chemii i muzyki – Judyta Wrzeszczyńska
nauczyciel wychowania fizycznego – Rafał Pyra
nauczyciel języka polskiego – Iwona Chmielewska
nauczyciel informatyki – Stanisław Kazimierski
nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa – Zbigniew Czechowski
nauczyciel nauczania zintegrowanego i plastyki – Anna Szczepkowska
nauczyciel matematyki i języka niemieckiego – Edyta Wesołowska
nauczyciel religii i wychowania fizycznego – Agnieszka Piotrkowska
nauczyciel języka angielskiego – Piotr Szczepkowski
pracownik niepedagogiczny, sekretarz szkoły – Beata Wińska
pielęgniarka szkolna – Grażyna Kaczmarczyk
przewodnicząca Rady Rodziców – Krystyna Szulczak
uczennica, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Alicja Gołębiewska
uczennica, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Zofia Pszczółkowska
uczennica – Magdalena Szczepkowska
uczeń, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Piotr Tarwacki