Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Hasło tegorocznej edycji to- „Młode pokolenia na rynku pracy”.  Przedsięwzięcie, realizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, uzyskało honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
         Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym, propagując świadome wybory edukacyjne i zawodowe, włączyła się do akcji, która trwała od 15 do 21 października 2018 roku. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów.  22 października odbyło się spotkanie z strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym dh. Marcinem Wesołowskim, a 24 października   z asp. szt. Izabelą Demską z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Nasi goście w bardzo ciekawy sposób opowiadali o swojej pracy, predyspozycjach potrzebnych do wykonywania zawodu, mówili o zasadach rekrutacji do Policji i Straży Pożarnej.
        Uzupełnieniem akcji były lekcje z wychowawcą, w czasie których nauczyciele, w zależności od wieku swoich wychowanków, prezentowali świat zawodów, przeprowadzili quiz wiedzy o zawodach, pomagali dostrzec mocne strony, predyspozycje i zainteresowania oraz ich znaczenie w wyborze przyszłej szkoły i zawodu. Uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum wykonali plakaty o wybranym zawodzie.
        Także w czasie zajęć świetlicowych dzieci brały udział w konkursie zagadek o zawodach, rozwiązywały quizy i rebusy a także kolorowały ilustracje z wybranymi przez siebie zawodami. W bibliotece p. Wiesława Górna przygotowała Kącik Doradztwa Zawodowego, a na korytarzu szkoły powstała wystawa rysunków przygotowanych przez dzieci na zajęciach świetlicowych.
       Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 za nami. Sądząc po pozytywnych rezultatach uzyskanych w czasie trwania przedsięwzięcia, za rok szkoła w Janowcu Kościelnym znów włączy się do akcji. Dziękuję wszystkim gościom, którzy chcieli nam opowiedzieć o swoim zawodzie, wychowawcom, którzy włączyli się do akcji a także p. pedagog Magdalenie Tarwackiej i p. Wiesławie Górnej za pomoc i wsparcie w organizacji OTK.

Doradca zawodowy – Sylwia Szczepkowska

Galeria zdjęć