Drodzy ósmoklasiści! Kolejna szkoła przesłała ofertę edukacyjną. Prosimy o zapoznanie się .W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu z doradcą zawodowym na stronie Librusa.

Sylwia Szczepkowska

Szanowni Państwo ! Drodzy uczniowie !

W związku z zaistniałą sytuacją nie mamy możliwości bezpośredniego spotkania i przedstawienia oferty edukacyjnej na kolejny etap szkolny. Korzystając z uprzejmości Dyrekcji waszej obecnej szkoły przekazujemy podstawowe informacje w formie plakatu rekrutacyjnego. Znajdziecie tam m. in  rodzaje klas do wyboru, proponowane języki obce czy kilka najważniejszych elementów  charakteryzujących Zespół Szkół Ogólnokształcących a ściślej mówiąc Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową (www.zsonidzica.edupage.org) oraz konto na facebooku.  Znajdziecie  tam również podanie do szkoły, które następnie  można  złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres lo_nidzica@poczta.onet.pl.  Terminy rekrutacji ze względu na nowy czas egzaminu  kończącego szkołę podstawową zapewne niebawem zostaną znowelizowane i podane do wiadomości przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.  Jestem przekonany, iż wspólnie przetrwamy ten trudny czas i spotkamy się 1 września w tradycyjnej formule rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

                                                                                                          z wyrazami szacunku

                                                                                                          Bogdan Malinowski

                                                                                                        dyrektor ZSO w Nidzicy