11 czerwca 2019 roku nasi czwartoklasiści skończyli całoroczne przygotowania do zdobycia karty rowerowej. Na zajęciach wychowania fizycznego pod opieką p. Agnieszki Piotrkowskiej ćwiczyli sprawność jazdy, a na lekcjach techniki poznawali zasady ruchu drogowego, obsługę techniczną roweru i elementy pomocy przedlekarskiej.
            Mimo upałów udało się bez problemów przeprowadzić egzamin praktyczny z jazdy zorganizowany przez p. Jadwigę Kazimierską.
            Aspirant Marcin Łątkowski pogratulował wszystkim zdającym sukcesu. Zwrócił uwagę dzieci na niebezpieczeństwa, jakie mogą napotkać jeżdżąc rowerem po drogach publicznych i przestrzegł przed nadmierną brawurą.
                                                                           Informację przygotowała:  J. Kazimierska