Tradycją naszej szkoły stał się udział w corocznej akcji Narodowego Czytania.
Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował specjalne przesłanie.
Napisał m.in.:
„– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy .”
Lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania była „ Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Jest to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W bibliotece szkolnej fragmenty utworu przeczytali uczniowie klas siódmych i klasy ósmej.

Wydarzenie zostało nagrane dla szerszej grupy odbiorców. Można je obejrzeć w tym miejscu:

https://www.youtube.com/channel/UC4ZMvoJcIpWI2DwoeOaSDeA

                                                                                Opracowała: Krystyna Szulczak