29 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie pt. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych a także „Niebieska Karta w szkole”. Na szkolenie zostali zaproszeni nauczyciele z terenu całej gminy, rodzice, pracownicy GOPS i Urzędu Gminy.  Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych we wspieraniu ucznia i jego rodziny w poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z problemami sięgania przez młode osoby po środki psychoaktywne. Dziękujemy  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Janowcu Kościelnym za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Informację przygotowała Sylwia Szczepkowska

Galeria zdjęć:

snd1 snd2 snd3 snd4