4 czerwca przedszkolaki i dzieci z „zerówki” były na wycieczce w Straży Pożarnej.
Strażak p. Marcin Wesołowski w interesujący sposób opowiadał o pracy strażaka oraz o urządzeniach używanych w trakcie akcji ratowniczej. Zapoznał dzieci z numerem alarmowym do straży pożarnej oraz opowiedział o zagrożeniach  pożarem i  postępowaniu w trakcie pożaru.                    Największą atrakcją był wóz strażacki. Każde dziecko mogło w nim chwilę posiedzieć i poczuć się strażakiem. Ponadto pan Marcin pokazał dzieciom wąż strażacki i poinstruował jak używać  go w razie pożaru.  Na zakończenie przedszkolaki zasypały pana strażaka gradem pytań.
            Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka,  wiedzą jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, szanują trudną pracę strażaka oraz  kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach. Duża część przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakami. Na zakończenie dzieci podziękowały strażakowi i życzyły mu wytrwałości.
              To było bardzo interesujące spotkanie. Na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci.

                                                                             Informację przygotowała: Ewa Czechowska