W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym EMOCJA wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Autorzy projektu: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka  Integrative Saturday School in Bristol.
Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:
I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”
II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA”
III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW”
IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA”
V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU”
W każdym z modułów nauczyciel wraz z dziećmi realizuje dostarczony przez autorów scenariusz zajęć, do którego wykonuje określoną przy każdym module liczbę zadań. Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszcza na fanpage projektu sprawozdanie w formie opisu i zdjęć.

Uczniowie klas VI a i VII a wraz z opiekunami: Jolantą Radzymińską, Iwoną Chmielewską, Sylwią Szczepkowską i Magdaleną Tarwacką realizują zadania  projektowe jako innowację pedagogiczną. Jest to innowacja programowo-metodyczna. Opiera się na uwrażliwieniu dzieci oraz nauczeniu ich empatii, akceptacji, pobudza zaangażowanie uczniów w aktywne działania oraz pozytywnie wpływa na integrację grupy.
Innowacja realizowana będzie od 1 września 2020 r.  do 13 czerwca 2021 r.

Przygotowała: Jolanta Radzymińska